El sistema d’acompanyament a la creació d’empreses presenta un gran buit entre el moment de la definició del projecte i l’arrencada o consolidació de les iniciatives d’emprenedoria que provoca que moltes idees i projectes que són viables i escalables no arribin a néixer. Aquest fet implica grans costos d’oportunitat per a la societat en pèrdues de capacitat de generació de riquesa i de nova ocupació. Up Catalonia constata aquest buit, aquesta necessitat de la societat, que adequadament formulada es pot convertir en una oportunitat empresarial claríssima.

Els promotors de la iniciativa hem desenvolupat un sistema integral de suport a l’arrencada d’empreses que cobreix un espai avui pràcticament desocupat, compartit pels diversos dels principals operadors que juguen un paper rellevant en el sistema català d’innovació i emprenedoria. Aquesta iniciativa empresarial cobreix una important necessitat social, connectant ciència, tecnologia, capital, nodes rellevants de tot el món, i persones amb idees per construir el conglomerat d’innovació i emprenedoria més potent d’Europa. Ho estem fent a Sant Cugat del Vallès, que és el nucli de creixement econòmic més dinàmic de la gran Barcelona, enclavament híper-connectat d’empreses i coneixement en un entorn únic.

La proposta diferencial es fonamenta en la massa crítica perquè permet implementar sistemes d’impulsió de projectes de la màxima potència i proveir instruments d’inversió no només segurs i rendibles, sinó també interessants, responsables i amb ànima. A Up Catalonia no especulem, fem empresa i fem país. Som responsables i volem generar una aportació rellevant per fer una economia millor, més responsable i més justa, i alhora més competitiva i avançada.

Totes les iniciatives finançades han d’allotjar-se necessàriament en els espais proveïts per Up Catalonia i participar del sistema de coaching, mentoria, formació i acceleració de projectes més intensiu que existeix, en un mateix espai on es generaran dinàmiques d’intercanvi i de creuament d’innovació a gran escala.

Addicionalment, tenim un acord de gran abast amb la Start-Up! Campus Foundation per proveir competències emprenedores dins el sistema educatiu i altres sectors amb vocació non-profit.

Visió, Missió, i Valors

Contacte

    Accepto l'Avís Legal (veure al final de la pàgina)