6
jun

PartTime Lab: el programa Lab en format intensiu, grupal i resident

La primera iniciativa de capital privat compromesa amb l’objectiu de què cap idea o projecte viable i escalable quedi al calaix per manca de suport inicial

Up Catalonia ha desenvolupat un model propi que alinea les necessitats i els interessos de les persones emprenedores en fases inicials amb els dels inversors. Proposem un instrument que socialitza la capacitat d’emprendre i democratitza la possibilitat d’invertir amb seguretat i alta rendibilitat en projectes que es troben en el moment de màxima revalorització.

Aquest model assoleix la seva màxima expressió en aquest programa PartTime Lab, en què després d’un procés de selecció les persones promotores dels projectes reben aquelles primeres aportacions que han de fer possible explotar el potencial dels seus projectes. Aquestes aportacions es fan a risc, és a dir, a canvi d’un percentatge de la futura societat. Up Catalonia, per tant, aspira a optimitzar el potencial de cada idea, de cada projecte, per fer possible que arribin a convertir-se en empreses consolidades que generen beneficis i reparteixin una part en el menor temps possible.

No especularem amb el teu projecte

Som el primer instrument que planteja acompanyar i invertir en idees/projectes/startup amb vocació patrimonial, no especulativa, amb la mirada posada en el llarg termini. No aspirem necessàriament a desinvertir, aspirem a treballar juntament amb els promotors de les iniciatives d’emprenedoria per construir empreses consolidades, que generen beneficis i reparteixen dividends, retribuint així el capital invertit amb rendibilitats de gran interès. Som per tant el primer instrument de capital privat autènticament centrat en la consolidació del projecte i de l’empresa, més que no pas en la revalorització de les seves participacions i en si les podrem vendre o no i amb quina plusvàlua. No especulem, per tant, fem empresa i fem país.

Comprometem aportacions des de la fase idea

Sí. Perquè som conscients que és en aquesta fase molt inicial quan moltes iniciatives que podrien ser viables es perden per manca de suport. A Up Catalonia invertim esforços i recursos amb visió de llarg termini i treballant colze a colze amb els promotors, de bona fe, fent equip i pal·liant de forma col·laborativa les carències que tothom tenim. Per això només seleccionem equips que estiguin disposats a compartir, a sumar amb la resta de projectes. Gent positiva per crear plegats més i millors oportunitats per a tothom.

No t’exigirem cap desemborsament

Evidentment les teves aportacions i/o les del teu entorn fan una proposta més forta. Però insistim: Up Catalonia va a èxit. Si a tu no et va bé, a nosaltres tampoc. Impulsarem plegats el teu projecte i només et cobrarem pels serveis que necessitaràs i en què lliurement ens triïs per proveir-te’ls (comunicació i disseny, captació de finançament…). Només quan la teva empresa estigui en marxa i ja disposi de recursos, aleshores sí, establirem una quota mensual pel suport que rebràs.

Volem treballar amb tu les teves idees

Et proposem que omplis una senzilla fitxa amb les teves dades i un resum de la teva iniciativa, i ens l’enviïs a info@upcatalonia.cat. La treballarem amb tota la discreció i respecte i analitzarem si té sentit o no fer-te una proposta de col·laboració. Si creus tu o creiem nosaltres que és necessària una trobada prèvia, quedem i ens veiem.
Si no resultessis seleccionat, igualment, volem treballar amb tu. Compartirem les raons per les quals no ens veiem encara amb cor de proposar-te una aliança forta com la que hem dissenyat i si podem t’oferirem camins per solucionar-les.
Però si resultes seleccionat/da et proposarem una aliança de durada indefinida en la què treballarem plegats i amb la resta de comunitat Up Catalonia per impulsar el teu projecte. Ens implicarem, mai caminaràs sol. I no pateixis, si les coses no van bé et proposem des del primer dia portes de sortida per tal que puguis descavalcar-te sense traves innecessàries.

En la selecció valorarem aspectes com ara aquests:

  – El potencial apreciat de l’equip promotor, de la idea i del projecte.
  – La singularitat de la iniciativa, el seu caràcter innovador.
  – Les necessitats i les disponibilitats de cada projecte i de cada equip.
  – L’orientació a mercat. El temps estimat necessari per desenvolupar el projecte.
  – El compromís que demostri l’equip promotor.
  – La capacitat de relacionar-se, d’aportar i de rebre. Insistim: aportar i rebre, les dues coses.

Destaquem altres aspectes que per a nosaltres NO seran crítics en la selecció:

  – El sector del projecte. Up Catalonia busca diversificació.
  – L’edat, el sexe, l’origen o la condició dels/de les promotors/es.
  – El grau de maduració de la idea o el projecte.
  – La situació econòmica dels promotors de les idees i els projectes.

Socialitzem la capacitat d’emprendre

Sabem que molts projectes no tiren endavant per la impossibilitat dels promotors de mantenir-se a si mateixos i alhora invertir durant l’etapa de desenvolupament en què el projecte encara no genera encara prou ingressos. Un bon sistema de suport a l’emprenedoria no hauria d’excloure aquells que tenen talent, energia i bones idees però no compten amb recursos propis o de l’entorn per fer front a les primeres despeses / inversions.

A Up Catalonia constatem que això suposa una enorme pèrdua d’oportunitats per a tothom, per això treballem per fer possible que tothom que hauria de poder emprendre aconsegueixi tirar endavant amb el seu projecte. Acompanyem cada etapa del seu desenvolupament tenint especial cura en disposar de la tresoreria necessària que permeti finançar totes les despeses i inversions imprescindibles per l’optimització de l‘èxit potencial de cada projecte.

Fases i desenvolupament

Signatura de compromisos

La participació en els programes d’Up Catalonia va lligada a la signatura d’un primer Pacte de Socis Futurs. Deixem així establertes les principals qüestions que afecten la vida ordinària dels projectes d’emprenedoria i de les empreses joves, que freqüentment impliquen un maldecap si no es tracten quan toca. A banda de regular l’etapa d’incubació incorpora ja des de principi els aspectes propis dels pactes de socis habituals a les empreses:

  – Aportacions d’Up Catalonia per al desenvolupament del projecte;
  – Drets i obligacions dels promotors en la seva participació en els programes d’incubació i acceleració d’Up Catalonia;
  – Acords econòmics: Previsió d’aportacions de cada part i de repartiment del capital de la futura societat, compromisos per a la futura societat en matèria de quotes, altres;
  – Principis, drets i obligacions de les parts en la seva condició de futurs socis de la Societat;
  – El funcionament intern de la Societat, governança;
  – Regulacions en matèria d’entrada de nous socis;
  – Mecanismes de transmissió de les participacions de la Societat; entre altres.

Disposeu d’un model de Pacte per descarregar. La participació a PartTime Lab implica el compromís de treballar conjuntament totes les etapes de desenvolupament del Projecte en el marc d’un acord de cooperació entre socis de naturalesa en principi indefinida que està previst que travessi diferents etapes:

Part Time Lab

És la versió grupal, resident, intensiva i condensada del Programa Lab d’Up Catalonia. Està pensat per a acompanyar el procés que ha de portar una idea o un projecte de negoci fins a, aproximadament:

  – Desenvolupament de la idea de negoci fins a la completa redacció del “business plan” amb especial detall en els aspectes comercial i financer i la resta d’indicadors clau habituals de les startup.
  – Definició clara i prudent de les necessitats de finançament. Disseny del mix òptim i folgat de fonts de finançament. Primeres accions de captació de finançament en marxa.
  – Disposició de les primeres eines de comunicació i màrqueting (logo, web, xarxes, targes i altres elements necessaris en funció del projecte).
  – Societat constituïda, pacte de socis revisat, si escau, i signat per tots els partícips. Altes a hisenda, registre mercantil i seguretat social.
  – Desenvolupament de producte, assoliment i superació satisfactòria de fases Beta o MVP (si la naturalesa del projecte ho permet). Captació i gestió de les primeres mètriques.
  – Funnel de vendes dissenyat i validat. Primeres accions comercials almenys en marxa.

Metodologia: Aquestes fites s’han de poder assolir durant un període màxim previst de 6 mesos a través de la participació en un programa que inclou formació, dinamització, mentoria, coaching, tallers, master classes, activitats d’intercanvi i seguiment i impulsió dels projectes.

Dedicació: Un programa que planteja passar de la idea o el pre-projecte a l’empresa en marxa en sis mesos exigeix una dedicació intensa. Els promotors, per tant, s’han de comprometre a destinar temps a seguir l’itinerari marcat i participar de forma activa i col·laborativa de totes les activitats programades amb una dedicació mitjana estimada mínima de 4 hores diàries.

Allotjament: Els promotors es comprometen a desenvolupar el seu projecte a les instal·lacions facilitades per Up Catalonia, concretament, a SC Trade Center (Sant Cugat del Vallès) o bé a Up! Training Club (Barcelona) on gaudiran dels llocs de treball que s’acordin a càrrec d’Up Catalonia.

Finançament: El pacte pot incloure compromisos de finançament inicial addicional per part d’Up Catalonia, novament a canvi d’un percentatge de capital de la futura societat, sempre subjectes a l’assoliment de les fites del programa, i sempre que resultin imprescindibles des de les fases inicials per assegurar el desenvolupament del projecte.

Cost: Els promotors no han de pagar res. Part Time Lab costa 9.600€ més IVA que es compensen amb la cessió del percentatge de capital de la futura societat quan aquesta es constitueixi.

Documentació

Presentació PartTime Lab
Contracte
Fitxa inscripció

Contacte

  Accepto l'Avís Legal (veure al final de la pàgina)