14
oct

Aliança estratègica entre IUCT Inkemia i Up Catalonia

IUCT Inkemia Group té com a objectiu la generació de coneixement d’alt valor tecnològic per a les indústries Química, Farmacèutica, Biotecnològica, Cosmètica, Nutracèutica i afins que comercialitza a través de la generació, promoció, desenvolupament i venda de productes i serveis d’alt valor afegit. Compta amb una divisió important de promoció de projectes d’emprenedoria del seu sector d’activitat i una important xarxa de participades.

La complementarietat amb Up! Catalonia va resultar molt clara des de les primeres converses atesa la voluntat d’aquesta de participar en un nombre molt alt d’iniciatives que necessàriament han de ser de tots els sectors, també d’aquells que necessiten instal·lacions i coneixement de molt alta especialització. Per part d’Inkemia ha estat valorada la capacitat de captació de projectes i de finançament i els instruments d’impulsió d’equips emprenedors des d’etapes potser no prou madures per als usos habituals del sector. Per sobre de criteris estrictament empresarials, els promotors i dirigents d’Inkemia i Up Catalonia coincideixen en la visió de l’aportació a generar des de les seves respectives empreses, orientada al llarg termini, buscant la consistència i el desenvolupament econòmic propi però també del de tot l’entorn, tot plegat dins una estratègia ambiciosament col·laborativa.

Inkemia i Up Catalonia van subscriure un acord que consideren estratègic per diversificar inversions i reduir riscos, multiplicar els instruments de finançament i la projecció de les respectives iniciatives. Consisteix en uns compromisos d’inversió recíproca i d’establiment de mecanismes de co-governança d’un ecosistema que vol ser de gran dimensió, de màxima rellevància empresarial i alt impacte socio-territorial.

Contacte

    Accepto l'Avís Legal (veure al final de la pàgina)